Allereerst voor de patiënt

Egidius wil meer gespecialiseerde, regionale netwerken met elkaar verbinden. Door samen te werken delen we kennis, kennis die anders binnen de muren van het ziekenhuis blijft. Maar dan moeten we die samenwerking wel aan durven gaan. Dat betekent transparant zijn, elkaar beoordelen, afspraken maken over volumenormen en toestaan dat er op bepaalde plekken gespecialiseerde teams ontstaan. Dat is geen gemakkelijk, maar wel een noodzakelijk proces.

De verzameling van data is ontzettend belangrijk. Data die op dezelfde manier verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt, is het meest waardevol en bruikbaar. Daarom stimuleert Egidius een eenduidige manier van dataverzameling. Hoewel genoemd als strategisch element waaraan alle (kandidaat-)deelnemers moeten voldoen, hanteren nog niet alle huidige deelnemers deze manier van dataregistratie – en verzameling en dat zorgt voor minder goed bruikbare data.

Maar geen zorg zonder de zorgverleners  en zorgverzekeraars. En dus verbinden we hen, die willen meewerken aan de allerbeste oncologische zorg. Zodat de patiënt de allerbeste zorg krijgt en de zorgkosten beheersbaar blijven.

Waarom we dat doen

 • Omdat er ruimte is voor verbetering: de oncologische zorg wordt steeds complexer.
 • Omdat behandelmogelijkheden toenemen maar multidisciplinaire teams ontbreken.
 • Omdat patiënten onvoldoende worden geïnformeerd en betrokken bij behandelkeuzes.
 • Omdat veel ziekenhuizen slechts een paar ingrepen per jaar uitvoeren en van specialisatie dus geen sprake is.
 • Omdat het nog teveel uitmaakt waar je woont of welke zorgverlener je bezoekt.
 • Omdat iedereen recht heeft op de allerbeste oncologische zorg, ongeacht waar je woont of welk ziekenhuis je bezoekt.

Hoe we dat doen

 • We verenigen regionale netwerken met elkaar.
 • We werken samen.
 • We faciliteren transmurale zorgnetwerken in het verbeteren van kwaliteit.
 • We geven inzicht door middel van relevante indicatoren.
 • We stellen normen die de zorg beter maken.
 • We concentreren de kritische onderdelen van het zorgpad, waardoor de kwaliteit van zorg beter wordt.