Deelnemen aan Egidius

Samen verbeteren we de oncologische zorg.

Wij zijn Egidius. We verbinden, leren en verbeteren, stellen normen en zien toe op het behalen van die normen. We nodigen zorgnetwerken uit om zich bij ons aan te sluiten.

Zo neemt u deel aan Egidius: 

 • Vraag een exemplaar op van de Statuten, het Reglement en de Ingangseisen via info@egidiuszorgconcepten.nl
 • Door contact op te nemen met Egidius stemt een aspirant-deelnemer in met verwerking van (persoons)gegevens voor het doel waartoe hij contact heeft opgenomen. We gaan vertrouwelijk om met de ontvangen informatie en nemen daarbij de relevante wet- en regelgeving in acht.
 • Aanmelden kan door een schriftelijk verzoek tot toelating te richten tot het bestuur van Egidius.
 • De beoordeling van dat verzoek duurt ongeveer twee maanden.
 • In het verzoek tot toelating, dient minimaal de volgende informatie te worden verstrekt:
  • De contactgegevens van het netwerk en van alle zorgaanbieders die onderdeel uitmaken van het netwerk
  • De datum per wanneer de aspirant-deelnemer wil toetreden
  • Een beknopte inhoudelijke motivering en onderbouwing waaruit blijkt dat de aspirant- deelnemer voldoet of kan voldoen aan de ingangseisen voor deelnemers
 • Het Bestuur kan ontbrekende of aanvullende informatie opvragen als dat nodig is. De procedure voor beoordeling van het verzoek duurt hierdoor mogelijk langer.
 • Als het netwerk wordt toegelaten tot Egidius, ontvangt het netwerk hiervan schriftelijk bericht. Het bestuur informeert daarnaast de aan Egidius verbonden zorgverzekeraars over de toelating.
 • Bij toelating ontvangt de deelnemer een overeenkomst van deelname van het bestuur, Hiermee verbindt de deelnemer zich met de ingangseisen, de statuten en het reglement.

Voorwaarden  deelname

 • De deelnemer vormt een geformaliseerd transmuraal zorgnetwerk, individuele ziekenhuizen kunnen niet deelnemen
 • De deelnemer voldoet aan de strategische elementen en heeft de ambitie aan het ‘Normenkader deelnemer A status’ te gaan voldoen
 • Deelnemers voldoen aan de volumenorm per operateur en per instelling voor de betreffende aandoening

De voorwaarden voor deelname aan prostaatkankerzorg vindt u hier.

De voorwaarden voor deelname aan maag – en slokdarmkanker vindt u hier.

Vragen? Neem even contact op.

Onze partners

Meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg in Nederland?