Over ons

Egidius verenigt  transmurale zorgnetwerken, patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en faciliteert hun kwaliteitscyclus. De expertraden, het bestuur en het team dragen daar allemaal op hun eigen manier aan bij.

Expertraden
Om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen, maken we gebruik van indicatoren.  We streven naar het gebruik van uitkomstindicatoren, zoals PREMs en PROMs, als kwaliteitsindicatoren. Maar om inzicht te krijgen in de manier waarop zorg wordt ingericht en of deelnemers organisatorisch in staat zijn om de kwaliteit van zorg te leveren, zijn ook andere indicatoren van belang. De expertraden stellen jaarlijks  vast welke indicatoren van belang zijn om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen.

Als er vanuit Egidius een expertraad start met een nieuwe aandoening, dan is dat meestal met een beperkt aantal koploper-netwerken. Alle relevante transmurale zorgnetwerken worden in beeld gebracht en benaderd om zich te verbinden aan Egidius en deel te nemen voor de betreffende aandoening. Daarbij werken we vanuit 4 strategische elementen. Meer informatie daarover vindt je hier. Binnen twee jaar na de start van de expertraad van een bepaalde aandoening, brengt deze het zorgpad in kaart. Daarbij richt de raad zich ook op de kritische onderdelen van het zorgpad, waarop kwaliteitsverbetering door concentratie mogelijk of te verwachten is.

Expertraad prostaatkankerzorg

 • Jean-Paul van Basten, voorzitter, Uroloog Prosper
 • Kees Vos, Prostaatkankerstichting
 • Jolanda Gehlen, medisch adviseur CZ

Expertraad maag- en slokdarmkanker

 • Grard Nieuwenhuizen, voorzitter, Gastro intestinaal Oncologisch chirurg Catharina Ziekenhuis
 • Remco Huiszoon, landelijk coördinator buddyprojecten SPKS
 • Anja Lensen, medisch adviseur CZ

Bestuur
Het bestuur van Egidius bestaat uit:

 • Ale Houtsma, voorzitter bestuur, tevens Raad van Bestuur Maastricht UMC+, lid raad van toezicht Levvel, lid redactieraad ICT & Health
 • Kees van den Berg, penningmeester, voorzitter Prostaatkankerstichting
 • Chris Bangma, Uroloog, afdelingshoofd urologie Erasmus Ziekenhuis (Anser)
 • Peter Mulders, Uroloog en hoofd van de afdeling urologie Radboudumc (Prosper)

Team
De werkorganisatie bestaat uit:

 • Willem Willems, directeur
 • Julie Geerts, medisch coördinator
 • Martje van Boxtel, coördinator

Netwerken prostaatkanker

 • Prosper
 • Anser
 • Prostaatkankernetwerk Nederland
 • Reinier Haga Prostaatkanker centrum

Netwerken maag en slokdarmkanker

 • Regio Eindhoven
 • SMACON Regio Nijmegen/Arnhem
 • CONCORD Regio Rotterdam

Evalueren en bijsturen
We zijn koploper en gaan voor het allerbeste. Dat lukt niet in één keer, een lange adem is cruciaal. We pleiten voor continue kwaliteitsverbetering en dus nemen we ook ons eigen processen en uitkomsten onder de loep. Directie en bestuur van Egidius evalueren jaarlijks samen met de expertraden de voortgang. Dat doen ze op basis van behaalde resultaten en verkregen inzichten, die ze afzetten tegen de uitgesproken ambitie.

Kernvragen daarbij zijn:

 • Wat heeft Egidius concreet bijgedragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt? Hoe is dat zichtbaar?
 • Op welke manier kunnen we het proces van kwaliteitsverbetering nog sneller laten verlopen?
 • Welke ontwikkelingen zien we en op welke manier gaan die impact hebben op de toekomstige verbeteringen van de kwaliteit van zorg?

Dit is ons team