Voor de patiënt

De oncologische zorg in Nederland is georganiseerd in netwerken. Per kankersoort zijn er verschillende netwerken actief. Daarin werken ziekenhuizen samen en maken ze afspraken over de organisatie en kwaliteit van zorg. Egidius wil de verschillende netwerken van een bepaalde aandoening bij elkaar brengen.
Samen maken we afspraken over wie welke zorg verleent en hoe die zorg eruit ziet. Daarbij vinden we het belangrijk dat degene die er het meeste ervaring mee heeft, behandelt. En als er behandeld wordt, dat dit gebeurt volgens bepaalde afspraken en voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo weet je als patiënt zeker dat je altijd de allerbeste zorg krijgt, welke spreekkamer je ook binnenloopt.

Egidius zet zich dus in voor de allerbeste oncologische zorg, maar dat doen we niet alleen.

Bij de volgende patiëntenorganisaties kun je terecht voor meer informatie, voorlichting en lotgenotencontact: 

Prostaatkankerstichting 
Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.

 

SPKS Leven met maag – of slokdarmkanker
SPKS zet zich in voor mensen die kanker aan maag of slokdarm hebben (gehad) en hun naasten.