Focus op kwaliteitsverbetering van laag volume – hoog complexe oncologische zorg

De bij Egidius aangesloten netwerken werken vanuit een koploperspositie aan kwaliteitsverbetering van laag volume – hoog complexe oncologische zorg, zoals prostaatkanker. We streven samen naar hoogwaardige kwaliteit van zorg. Enerzijds door kort-cyclische kwaliteitsverbetering op basis van relevante kwaliteitsindicatoren en heldere normen. Anderzijds door duidelijke afspraken binnen het zorgnetwerk, over wie welk onderdeel van het zorgpad uitvoert en aan welke eisen die uitvoering moet voldoen. Egidius is gestart met de focus op prostaatkankerzorg. De blauwdruk hiervan, gebruiken we voor andere aandoeningen. Zo is inmiddels gestart met maag – en slokdarmkanker en wordt eind 2022 blaaskanker opgestart.

Patiënten krijgen zo de allerbeste zorg. Dichtbij waar het kan, geconcentreerd waar nodig.

  • Egidius biedt deelnemers een betrouwbare, veilige omgeving waar ze op basis van data en indicatoren inzicht krijgen in verbeterpotentieel. Standaardisatie van registratie en verzameling van data voor de benchmark is daarbij een randvoorwaarde en draagt bij aan het inzicht en onderling vertrouwen.
  • De Egidius kwaliteitscyclus zorgt ervoor dat de aangesloten netwerken zo worden worden georganiseerd dat de patiënt altijd op de juiste plek met de allerbeste zorg terechtkomt. Het mag niet uitmaken waar de patiënt woont of bij welke zorgverlener hij binnenstapt met klachten. Nu is dat nog wel het geval.
  • Een multidisciplinaire aanpak vormt de standaard. Patiënten moeten goed geïnformeerd worden en expliciet betrokken worden bij het maken van behandelkeuzes, door ‘Samen beslissen‘.
  • Uit onderzoek blijkt dat bij complexe medische ingrepen zoals de prostatectomie, een hoger aantal ingrepen leidt tot betere kwaliteit. Concentratie van zorg zien wij dan ook als een belangrijk middel om de kwaliteit te verbeteren. Netwerken die zijn aangesloten bij Egidius bepalen de volumenormen op basis van inhoudelijke overwegingen. Dit kan betekenen dat deze afwijkt van de door de beroepsgroep gestelde norm.

Egidius is koploper.
We verbinden, leren en verbeteren, stellen normen en zien toe op het behalen van die normen.

Alle deelnemers van Egidius voldoen aantoonbaar aan onze strategische elementen en ambities of zijn bereid daar naartoe te werken. Meer informatie over onze ambities en strategische elementen vindt u hier.